Regulamin i polityka ochrony prywatności i plików cookies

Regulamin

 

Zapoznanie się Klienta z poniższym regulaminem oraz jego akceptacja jest niezbędna do realizacji usługi wynajmu.

 

1. Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

1.1 Adres poczty elektronicznej – oznaczenie systemu teleinformatycznego, umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

 

1.2  Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Apartamenty Świnoujście w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie.

 

1.3 Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Usług oferowanych przez Apartamenty Świnoujście.

 

1.4   Prawo Właściwe – prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.

 

1.5   Apartamenty Świnoujście Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Lutycka 2a/4, 72-600 Świnoujście, NIP: 8551601426, Regon: 387908136, KRS: 0000877532

 

1.6   Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z internetowej platformy rezerwacyjnej Apartamenty Świnoujście. Regulamin jest dostępny bezpłatnie na stronie internetowej www.apartamenty.swinoujscie.pl .

 

1.7 System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2019 r., poz. 2460 ze zm.).

 

1.8   Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

 

1.9 Apartamenty / Apartament – proponowane do wynajmu apartamenty / lokale położone na terytorium Unii Europejskiej, w których możliwe jest krótkoterminowe zakwaterowanie znajdujące się na stronie internetowej www.apartamenty.swinoujscie.pl .

 

1.10 Umowa – umowa wynajmu krótkoterminowego Apartamentu zawierana pomiędzy Klientem a Apartamenty Świnoujście z chwilą potwierdzenia przez Apartamenty Świnoujście procesu rezerwacji.

 

1.11 Usługi – czynności zmierzające do dokonania przez Klienta rezerwacji Apartamentu za pomocą strony internetowej www.apartamenty.swinoujscie.pl w tym do zawarcia Umowy.

 

1.12   UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020 r., poz. 344).

 

1.13 Rezerwacja – Usługa polegająca na złożeniu rezerwacji w zakresie wynajmu Apartamentu przez Klienta za pośrednictwem strony internetowej www.apartamenty.swinoujscie.pl na podstawie, której Klient zawrze z Apartamenty Świnoujście Umowę.

 

2. Postanowienia ogólne

 

2.1   Niniejszy Regulamin określa:

 

2.2 Prawa i obowiązki Klienta i Apartamenty Świnoujście związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną i zawarciem Umowy.

 

2.3 Zasady dokonywania Rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej www.apartamenty.swinoujscie.pl oraz zasady zawierania Umowy.

 

2.4 Apartamenty Świnoujście świadczy Usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.apartamenty.swinoujscie.pl zgodnie z Regulaminem.

 

2.5   Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług świadczonych przez stronę internetową www.apartamenty.swinoujscie.pl .

 

3. Warunki świadczenia Usług przez Apartamenty Świnoujście

 

3.1 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Apartamenty Świnoujście są następujące:

 

3.1.1 Połączenie z siecią Internet,

 

3.1.2 Przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML,

 

3.1.3 Przeglądarka akceptująca konto poczty elektronicznej.

 

3.2   Apartamenty Świnoujście informuje o możliwości odnotowywania adresu IP Klienta w celu prowadzenia statystyki Serwisu oraz wprowadzania usprawnień w Serwisie.

 

3.3 Apartamenty Świnoujście zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet. Zaleca się Klientowi przedsięwzięcie odpowiednich czynności w celu ich zminimalizowania.

 

4. Rezerwacja Apartamentu

 

4.1   Aktualna oferta Apartamentów znajduje się wyłącznie na stronie internetowej www.apartamenty.swinoujscie.pl .

 

4.2 Informacje dotyczące Apartamentów podane na stronie internetowej www.apartamenty.swinoujscie.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 

4.3 Właścicielem praw autorskich do treści prezentowanych pod adresem internetowym www.apartamenty.swinoujscie.pl jest Apartamenty Świnoujście.

 

4.4   Zdjęcia umieszczane są na stronie internetowej www.apartamenty.swinoujscie.pl w celach poglądowych i służą wyłącznie prezentacji wskazanych na nich Apartamentów.

 

4.5 Klient może dokonać rezerwacji Apartamentu bezpośrednio poprzez stronę internetową www.apartamenty.swinoujscie.pl, a także dokonać wstępnej rezerwacji drogą mailową lub telefonicznie. Dokonując rezerwacji poprzez stronę www.apartamenty.swinoujscie.pl Klient otrzyma na swoją elektroniczną skrzynkę pocztową potwierdzenie rezerwacji wraz z wyszczególnieniem wyboru apartamentu, terminu, kosztów pobytu i usług dodatkowych oraz kwoty zadatku. Dokonanie rezerwacji poprzez stronę Apartamenty Świnoujście jest jednoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia Umowy. Przy dokonywaniu rezerwacji Klient zobowiązany jest podać Dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.

 

4.5.1 W przypadku dokonania rezerwacji w terminie do 30 dni przed rozpoczęciem pobytu klient zobowiązany jest do uiszczenia zadatku w wysokości 30% wartości rezerwacji na rachunek bankowy wskazany przez Apartamenty Świnoujście. Na 30 dni przed rozpoczęciem pobytu Klient zobowiązany jest do uiszczenia pozostałej kwoty wartości rezerwacji. Płatność dokonywana jest online: kartą kredytową, przelewem lub blikiem.

 

4.5.2 W przypadku dokonania rezerwacji w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem pobytu klient zobowiązany jest do uiszczenia 100% wartości rezerwacji na rachunek bankowy wskazany przez Apartamenty Świnoujście. Płatność dokonywana jest online: kartą kredytową, przelewem lub blikiem.

 

4.5.3 W przypadku gdy rezerwacja nie zostanie zakończona procesem płatności online zostanie automatycznie anulowana.

 

4.6  W odpowiedzi na skierowane do Apartamenty Świnoujście drogą mailową zapytanie Klient otrzyma ofertę wolnych Apartamentów w danym terminie bez gwarancji dostępności. Po otrzymaniu takiego zestawienia Klient uprawniony jest do wyboru apartamentu oraz dokonania rezerwacji poprzez stronę www.apartamenty.swinoujscie.pl na zasadach określonych w punkcie 4.5 i następne.

 

4.7 Dokonując rezerwacji telefonicznie Klient otrzyma na swoją elektroniczną skrzynkę pocztową wstępne potwierdzenie rezerwacji wraz z wyszczególnieniem wyboru apartamentu, terminu, kosztów pobytu i usług dodatkowych oraz kwoty zadatku w wysokości 30%. Po otrzymaniu takiego zestawienia Klient dokonuje finalizacji rezerwacji poprzez stronę www.apartamenty.swinoujscie.pl na zasadach określonych w punkcie 4.5 i następne.

 

4.8   Każde dokonanie Rezerwacji ze strony Klienta jest jednoznaczne z oświadczeniem przez niego, że podane dane osobowe są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, że jest uprawniony do zawarcia Umowy w świetle obowiązujących przepisów prawa, że podane informacje nie naruszają praw osób trzecich.

 

4.9   Minimalny okres wynajmu Apartamentu wynosi dwie noce z tym zastrzeżeniem, że w okresie tzw. długich weekendów, ferii, wakacji, świąt Apartamenty Świnoujście zastrzega sobie prawo do wydłużenia minimalnego okresu wynajmu.

 

4.10 Przy rezerwacji dla grup, osoba zawierająca Umowę winna podać swoje wszystkie niezbędne Dane osobowe, o ile nie zrobiła tego przy potwierdzeniu Rezerwacji. Jednocześnie jest poinformowana, iż ponosi odpowiedzialność cywilną z tytułu realizacji Umowy.

 

5. Ceny za wynajem

 

5.1 Obowiązujące ceny wynajmu Apartamentów podane są tylko na stronie internetowej www.apartamenty.swinoujscie.pl.

 

5.2   Obowiązujące ceny za opłaty dodatkowe (sprzątanie końcowe, parking, zwierzęta, opłata uzdrowiskowa, dostawka, łóżeczko turystyczne) podane są tylko na stronie internetowej www.apartamenty.swinoujscie.pl.

 

5.3   Podane na stronie internetowej www.apartamenty.swinoujscie.pl ceny wynajmu Apartamentów są podawane w złotych polskich i zawierają podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu zawarcia Umowy.

 

5.4   Apartamenty Świnoujście zastrzega sobie prawo do podania cen w innych walutach w innych wersjach językowych strony www.apartamenty.swinoujscie.pl .

 

6. Przyjazd i wyjazd Klientów

 

6.1   Klientów oczekujemy w dniu przyjazdu (tj. w dniu określonym jako początek wynajmu Apartamentu) od godziny 16:00 do 18:00 w naszym biurze – położonym przy ul. Lutyckiej 2a/4 w Świnoujściu. W przypadku przyjazdu Klienta poza godzinami otwarcia biura, klucze do apartamentu zostaną zdeponowane w sejfie znajdującym się przy drzwiach wejściowych do biura od strony ulicy Karsiborskiej. Klient otrzyma wiadomość tekstową (SMS / WhatsApp / Messenger) z numerem skrzynki oraz kodem pod warunkiem uprzedniego udostępnienia Apartamenty Świnoujście numeru telefonu komórkowego. Warunkiem zdeponowania kluczy w sejfie jest zaksięgowana na koncie Apartamenty Świnoujście pełna płatność za Rezerwację. W dniu następującym po przyjeździe Klient jest zobowiązany do stawienia się w biurze w godzinach jego otwarcia, celem zameldowania.

 

6.2  Opuszczenie Apartamentu przez Klienta w ostatnim dniu pobytu powinno nastąpić do godziny 10:00. Przekazanie kluczy do apartamentu przez Klienta w dniu wyjazdu odbywa się w biurze Apartamenty Świnoujście. Apartamenty Świnoujście zastrzega sobie możliwość odbioru kluczy do apartamentu w apartamencie po wcześniejszym uzgodnieniu godziny z Klientem. W przypadku wyjazdu Klienta poza godzinami otwarcia biura, istnieje możliwość oddania kluczy poprzez zdeponowanie ich w sejfie pod warunkiem uregulowania wszelkich należności oraz zgody na odbiór apartamentu i ocenę jego stanu pod nieobecność Klienta.

 

6.3   Klient ma obowiązek informowania Apartamenty Świnoujście o przyjeździe ze swoim zwierzęciem. Dla takich Klientów proponowane są Apartamenty, w których przebywanie zwierząt jest dopuszczalne. Informacja o takich Apartamentach umieszczona jest na stronie internetowej www.apartamenty.swinoujscie.pl . W przypadku braku informacji o przejeździe ze zwierzęciem Apartamenty Świnoujście zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty w wysokości 40 zł za noc za zwierzę oraz dodatkowej opłaty za sprzątanie apartamentu w wysokości 200 zł.

 

6.4   Apartamenty Świnoujście zastrzega sobie prawo do pobrania od Klienta kaucji na poczet pokrycia ewentualnych zniszczeń. Kaucja pobierana będzie w dniu przyjazdu a zwracana w przypadku braku zastrzeżeń najpóźniej do 7 dni po wyjeździe.

 

6.5   Osoba, która dokonała rezerwacji apartamentu oraz osoba, która została w apartamencie zameldowana solidarnie odpowiadają za stan i wyposażenie apartamentu.

 

7. Normy obowiązujące podczas pobytu

 

7.1   Na stronie internetowej www.apartamenty.swinoujscie.pl znajduje się opis każdego z apartamentów oraz informacja o dopuszczalności przebywania w nim zwierząt. Klient zobowiązany jest do prawidłowej eksploatacji i poszanowania wyposażenia Apartamentu a także przestrzegania porządku publicznego, w szczególności zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 10.00 dnia następnego. W przypadku przekroczenia liczby zamieszkujących osób wynikającej z dokonanej rezerwacji, stwierdzenia dewastacji lub rażącego naruszania porządku publicznego, Apartamenty Świnoujście ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu kosztów pobytu.

 

7.2   Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia Apartamentu, tj. dokładnego zamykania drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczaniu oraz przechowywania kluczy do Apartamentu, tak aby nie miały do nich dostępu osoby postronne.

 

7.3   Klient ma obowiązek segregować śmieci zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym obiekcie.

 

7.4   W dniu wyjazdu Klient zobowiązany jest do wyniesienia z apartamentu wszystkich śmieci, włączenia zmywarki a także ściągnięcia pościeli.

 

7.5   Klient nie ma prawa podnajmować Apartamentu osobom trzecim.

 

7.6   W przypadku zastrzeżeń co do stanu czystości Apartamentu bądź też stwierdzenia w Apartamencie wad technicznych, Klient powinien o tym fakcie niezwłocznie poinformować Apartamenty Świnoujście.

 

7.7   Jeżeli Klient, po wykonaniu Umowy lub w jej trakcie, dostrzeże wady w realizacji Umowy, jest uprawniony do złożenia reklamacji Apartamenty Świnoujście.

 

7.8   Klient dokonując reklamacji jest zobowiązany do załączenia pisemnego oświadczenia zawierającego następujące dane: dane reklamującego – imię i nazwisko lub nazwę, dokładny adres zamieszkania lub siedziby oraz adres poczty elektronicznej, datę wykonania Umowy, dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania, żądania reklamującego.

 

7.9   Reklamacje są rozpatrywane przez Apartamenty Świnoujście najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zrealizowania Umowy.

 

7.10 W przypadku uznania reklamacji przez Apartamenty Świnoujście, Apartamenty Świnoujście proponuje obniżenie ceny lub inne rozwiązanie.

 

7.11  W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacyjnego, reklamacja może nie zostać uznana.

 

7.12   Wcześniejszy wyjazd nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części kosztów pobytu.

 

7.13    Klient odpowiada za szkody wyrządzone w Apartamencie.

 

7.14 We wszystkich Apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia. Apartamenty mogą być wyposażone w detektory dymu. Wywołanie alarmu przeciwpożarowego może spowodować obciążenie Klienta kosztami interwencji straży pożarnej lub firmy ochroniarskiej.

 

7.15 Apartamenty Świnoujście nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy (włącznie z błędami merytorycznymi i językowymi) oraz za jakiekolwiek przerwy (tymczasowe i/lub częściowe) w funkcjonowaniu strony internetowej www.apartamenty.swinoujscie.pl związane z awarią, naprawą, uaktualnieniem lub konserwacją naszej strony internetowej.

 

7.16 Zgodnie z ograniczeniami zawartymi w niniejszym Regulaminie, jak również zgodnie z obowiązującym prawem, Apartamenty Świnoujście odpowiedzialny jest jedynie za pokrycie bezpośrednich szkód, które faktycznie Klient poniósł w związku z niewywiązaniem się przez Apartamenty Świnoujście z obowiązku dotyczącego dostarczenia Usług i realizacji Umowy, i których łączna suma stanowi równowartość całkowitego kosztu Umowy (bez względu na to, czy była to jednorazowa, czy powtarzająca się sytuacja).

 

7.17 Apartamenty Świnoujście nie ponosi odpowiedzialności za (i) jakiekolwiek retorsyjne, wyjątkowe, bezpośrednie lub pośrednie szkody i straty w produkcji, utratę zysków, utratę przychodów, utratę kontraktu, utratę lub uszczerbek na dobrej woli lub reputacji, szkodę całkowitą, (ii) usługi dostarczane i produkty oferowane przez Apartamenty Świnoujście, (iii) jakiekolwiek poniesione przez Klienta (bezpośrednie, pośrednie lub retorsyjne) szkody, straty lub koszty, zgodne z, wynikające z lub związane z korzystaniem, niemożnością skorzystania lub opóźnieniami na stronie internetowej Apartamenty Świnoujście oraz za (iv) jakiekolwiek urazy, śmierć, uszkodzenia własności lub inne (bezpośrednie, pośrednie, specjalne lub retorsyjne) poniesione przez Klienta szkody, straty lub koszty, które nie wynikają w sposób bezpośredni z działań lub zaniechań Apartamenty Świnoujście w tym siłą wyższą lub jakimkolwiek wydarzeniem poza kontrolą Apartamenty Świnoujście.

 

7.18 Apartamenty Świnoujście w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za zjawiska zewnętrzne utrudniające korzystanie z Apartamentu, niezależne od Apartamenty Świnoujście, w szczególności za prace budowlane (w tym remonty) wykonywane w sąsiednich lokalach lub pobliskich nieruchomościach, lub hałas spowodowany innymi przyczynami.

 

7.19  Obowiązuje zakaz grillowania na balkonach i tarasach w budynkach wielorodzinnych. 

 

7.20  W naszych apartamentach obowiązuje zakaz organizowania imprez.

 

8. Rezygnacja lub brak przyjazdu Klienta. Zmiany warunków umowy.

 

8.1   Informacje o zmianie lub rezygnacji z Rezerwacji należy skierować do Apartamenty Świnoujście w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem poczty.

 

8.2   W przypadku rezygnacji przez Klienta z Rezerwacji w terminie nie krótszym niż 90 dni przed przyjazdem zadatek, pomniejszony o opłatę operacyjną w wysokości 100 zł, zostaje zwrócony w terminie 7 dni od dnia rezygnacji (oferta zwrotna).

 

8.3   W przypadku rezygnacji przez Klienta z Rezerwacji w terminie krótszym niż 90 dni przed przyjazdem, wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi (oferta zwrotna). W przypadku gdy Apartamenty Świnoujście przyjmie i zrealizuje inną rezerwację na ten sam apartament w tym samym okresie i na tych samych warunkach finansowych, zadatek pomniejszony o opłatę operacyjną w wysokości 100 zł, zostanie zwrócony w terminie 14 dni po realizacji nowej Rezerwacji.

 

8.4   W przypadku rezygnacji z Rezerwacji w terminie krótszym niż 30 dni przed przyjazdem, z uiszczonej należności za pobyt potrącane są koszty poniesione przez Apartamenty Świnoujście związane z rezygnacją Klienta z usługi (oferta zwrotna). Wartość potrącenia nie może przekroczyć 90% kosztów pobytu. Pozostała kwota zostaje zwrócona Klientowi. 

 

8.5   Potrącenia, o którym mowa w pkt 8.4 nie dokonuje się, w przypadku, gdy Apartamenty Świnoujście przyjmie i zrealizuje inną rezerwację na ten sam apartament w tym samym okresie i na tych samych warunkach finansowych. Wówczas należność za pobyt, pomniejszona o opłatę operacyjną w kwocie 100 zł, zostanie zwrócona w terminie 14 dni po realizacji nowej Rezerwacji.

 

8.6   W przypadku rezygnacji z Rezerwacji dokonanej w ofercie bezzwrotnej, dokonana płatność nie podlega zwrotowi.

 

8.7   Zalecamy zawarcie ubezpieczenia od rezygnacji z Rezerwacji.

 

8.8   Brak przyjazdu Klienta lub kontaktu z jego strony w umówionym dniu przyjazdu skutkuje zwolnieniem Apartamentu do ponownej Rezerwacji następnego dnia.

 

8.9   Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od umowy bądź zaoferowania innego Apartamentu w przypadku, gdy z przyczyn obiektywnych (siła wyższa) korzystanie z zarezerwowanego Apartamentu nie jest możliwe. Jeśli zamienny Apartament nie odpowiada oczekiwaniom Klienta, ma on prawo do odstąpienia od umowy wynajmu, a wpłacony zadatek zostanie zwrócony w całości w pojedynczej wysokości.

 

8.10 Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od umowy bądź zaoferowania innego Apartamentu również w przypadku, gdy nastąpi sytuacja tzw. overbookingu, tj., gdy w wyniku omyłki w danym okresie w zakresie tego samego Apartamentu zawarta zostanie Umowa z co najmniej dwoma Klientami. W takim przypadku odstąpienie od umowy jest równoznaczne z obowiązkiem zwrotu zadatku klientowi w pojedynczej wysokości. Jeśli zamienny Apartament nie odpowiada oczekiwaniom Klienta, ma on prawo do odstąpienia od umowy wynajmu, a wpłacony zadatek zostanie zwrócony w całości w pojedynczej wysokości.

 

8.11 W razie sporów mogących wyniknąć z realizacji Umowy strony będą dążyć do ich polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia strony poddadzą spór pod rozstrzygniecie Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby Apartamenty Świnoujście.

 

8.12 Apartamenty Świnoujście zastrzega sobie prawo do zmiany cen znajdujących się na stronie internetowej www.apartamenty.swinoujscie.pl, wprowadzania nowych Apartamentów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienia te nie mają wpływu na ceny i inne warunki związane z Umowami zawartymi przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

9. Postanowienia Końcowe

 

9.1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.01.2021 r.

 

9.2   Obowiązujący Regulamin jest dostępny dla Klienta pod adresem internetowym www.apartamenty.swinoujscie.pl .

 

9.3 Apartamenty Świnoujście zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu, bez konieczności uzasadniania przyczyn Klientowi z zastrzeżeniem zapisów poniższych.

 

9.4   Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 7 dni od momentu udostępnienia jego treści na stronie internetowej www.apartamenty.swinoujscie.pl.

 

9.5   Rezerwacje złożone i Umowy zawarte przed wejściem w życie zmian Regulaminu, są realizowane na podstawie zapisów treści Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia Rezerwacji.

 

9.6   W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Usługach turystycznych oraz UŚUDE.

 

9.7   Oryginalna, polska wersja niniejszego Regulaminu może zostać przetłumaczona na inne języki. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących treści lub interpretacji Regulaminu lub w przypadku niezgodności, w tym w szczególności rozbieżności pomiędzy wersją polską Regulaminu oraz którąkolwiek z wersji językowych Regulaminu, punktem odniesienia jest wersja polska, która jest w stopniu określonym przez obowiązujące przepisy prawne, ostateczna i rozstrzygająca.

 

 

Polityka ochrony prywatności i plików cookies

 

1   Polityka ochrony prywatności

 

Zgodnie z art.  13 ust.  1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także RODO) informuję, iż:

 

1.1 Administratorem Danych osobowych Klienta są Apartamenty Świnoujście Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Lutycka 2a, 72-600 Świnoujście, telefon: +48 91 322 47 49, mail: info@apartamenty.swinoujscie.pl.

 

1.2     Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu zawarcia i wykonywania umowy oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 

1.3     Zakres przetwarzanych danych osobowych jest następujący: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu. Administrator może przetwarzać ponadto dane eksploatacyjne w zakresie adresu IP w celu prowadzenia statystyki Serwisu oraz wprowadzania usprawnień w Serwisie.

 

1.4     Dokonując Rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 1.2 powyżej.

 

1.5   Apartamenty Świnoujście zapewniają bezpieczeństwo Danych osobowych Klienta oraz przetwarzają Dane Osobowe zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.

 

1.6     Apartamenty Świnoujście zapewniają ochronę przekazanych przez Klienta Danych osobowych przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach ujawnienie danych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez rozporządzenie o ochronie danych.

 

1.7   Odbiorcami danych osobowych Klienta mogą być pracownicy oraz zleceniobiorcy Administratora, którym powierzył on przetwarzanie danych osobowych, np. pracownicy biura.

 

1.8     Klient ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich Danych osobowych, ich     sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 

1.9     Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalony odrębnymi przepisami.

 

1.10   Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

1.11      Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu zawarcia i wykonania Umowy. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na zasady zawarte w niniejszym punkcie proszony jest o nie korzystanie z usług oferowanych w ramach strony internetowej Apartamenty Świnoujście.

 

1.12        Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

 

2. Pliki cookies 

 

2.1     Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, narzędzia analitycznego Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. cookies, pliki tekstowe, które są zachowywane na Państwa komputerze i które umożliwiają analizę sposobu korzystania przez Państwa z tej strony internetowej. Informacje wygenerowane przez cookie o sposobie korzystania ze strony z reguły są przesyłane na serwery Google w USA i tam przechowywane. Aktywacja ukrywania adresu IP na tej stronie powoduje skrócenia adresu IP użytkownika z terenu państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy porozumienia z Europejska Przestrzenią Gospodarczą. Tylko w wyjątkowych przypadkach do serwera Google w USA przesyłany jest pełny adres IP, który jest tam skracany. Google na wniosek operatora tej strony wykorzystuje te informacje do analizy korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług, związanych z korzystaniem z witryn internetowych i Internetu. W ramach usługi Google Analytics adres IP przesłany z przeglądarki użytkownika nie jest łączony z innymi danymi Google. Istnieje możliwość wyłączenia zapisu cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki. Jednakże wskazujemy, iż w takim przypadku nie będzie możliwe wykorzystanie w pełnym zakresie funkcji oferowanych przez tę stronę. Ponadto można wyłączyć rejestrowanie przez Google danych utworzonych przez cookie na tej stronie (wraz z adresem IP użytkownika) oraz ich przetwarzanie przez Google, pobierając i instalując plug-in znajdujący się pod poniższym odnośnikiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 

2.2     Niezależnie od postanowień pkt 2.1. powyżej Apartamenty Świnoujście informuje, iż pliki cookies czyli „ciasteczka” to małe pliki tekstowe, wysłane przez serwis internetowy i zapisywane na urządzeniu, z którego korzysta internauta. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych najczęściej pozwalają na zapisywanie tego typu pliku oraz jego późniejsze odczytanie przez serwer, który go utworzył. Ustawienia te mogą być zmienione zgodnie z preferencjami Użytkownika. Należy, jednakże pamiętać, że całkowite ich zablokowanie może ograniczyć lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji serwisu.

 

2.3     Apartamenty Świnoujście korzysta z plików cookies w celach statystycznych (analizowany jest ruch w serwisie i częstotliwość odwiedzania poszczególnych podstron, by możliwe było lepsze zrozumienie sposobu korzystania z serwisu przez Klientów i dzięki temu ulepszanie jego treści, zawartość i funkcjonalności) oraz funkcjonalnych (pliki cookies pozwalają zapamiętać osobiste ustawienia Klienta, np. takie jak język, wersja serwisu czy rozmiar czcionki, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z serwisu). Pliki cookies nie identyfikują w żaden sposób danych osobowych Klienta ani też nie mają wpływu na wykorzystywane przez niego oprogramowanie ani sprzęt.

 

2.4     Część tego typu plików jest aktywnych tylko w momencie korzystania z przeglądarki (to tzw. cookies sesyjne). Część (czyli cookies stałe) jest przechowywana przez dłuższy czas po to, by wybrane przez Klienta ustawienia nie zostały utracone oraz by możliwe było identyfikowanie (na poziomie analizy ruchu w serwisie) Klientów nowych i powracających.

 

2.5     Zmieniając ustawienia na poziomie przeglądarki internetowej, Klient może zapobiec lub ograniczyć zapisywanie tego typu plików bądź usunąć już istniejące. Szczegółowe informacje na temat tego, jak to zrobić, dostępne są w sekcji „Pomoc” w menu wykorzystywanej przeglądarki. Instrukcje dotyczące postępowania w przypadku najpopularniejszych przeglądarek można także uzyskać klikając w link poniżej: 

 


Chrome 
Mozilla Firefox 
Chrome na mobilkach (Android i iPhone/iPad) 
Safari na iOS 
Internet Explorer 
Opera